BEVAR SØNDAG SOM FELLES FRIDAG!

Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsker alle HK-medlemmer med familie velkommen til felles frokost i HK region Øst sine lokaler fra klokken 10.00. Adressen er Youngstorget 2 B, 10. etg., inngang i Folketeaterpassasjen, bak Fiskeriet.

Deretter samles vi bak avdelingens fane på Youngstorget klokken 11.30 for å gå i toget.

Last ned plakat til klubbtavla her.

Mer informasjon om LO i Oslos arrangement på Youngstorget her.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Avdelingsstyret Oslo/Akershus HK