Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsker alle HK-medlemmer med familie velkommen til felles frokost i HK region Øst sine lokaler fra klokken 10.00.

Adressen er Youngstorget 2B, 10. etg., inngang i Folketeaterpassasjen, bak Fiskeriet.

Deretter samles vi bak avdelingens fane på Youngstorget klokken 11.30 for å gå i toget.

Velkommen!

Last ned plakat til klubb-tavla på jobben her.

Med vennlig hilsen

Avdelingsstyret Oslo/Akershus HK