Oslo-Akershus Handel og Kontor inviterer medlemmer med familie til innvielse av det nye tillitsvalgt-senteret vårt på 1. mai. Vi har åpent hus med frokostservering fra kl 0930. Ca kl 1130 samles vi bak fagforeningas fane på selve Youngstorget for å gå i tog. Der vil vi bære parolen:

– Oslo trenger fagarbeidere – styrk fagopplæringa!

Mulig streik
Forhandlingene om Landsoverenskomsten med Virke ble brutt uten at vi kom til enighet. Riksmegleren har derfor innkalt partene til mekling. Kommer ikke arbeidsgiverene våre krav i møte kan en storstreik i varehandel være et faktum fra lørdag 30. april. I så fall vil Handel og Kontors medlemmer på 1. mai iføre seg streikevester og gå bak en egen parole aller først i toget fra Youngstorget.

Uavhengig av om det første arrangementet blir en ordinær 1. mai frokost før toget, eller om det blir en markering for HKs medlemmer som er i streik, så vil vår forbundsleder Christopher Beckham delta i Oslo. Vi planlegger en kraftfull markering av 1. mai og håper flest mulig av våre medlemmer og støttespillere finner veien til Youngstorget.

Våre nye lokaler finnes i 3. etasje Youngstorget 2B. (Inngang i Folketeaterpassasjen bak fiskebutikken).

Se mer på:
https://www.lo-oslo.no

Hilsen

Avdelingsstyret Oslo-Akershus HK