Tirsdag 22. september kl. 17.00 –19.00 hos LO Oslo og Akershus Hammersborggata 9, 6 etg

SaLTo– sammen lager vi et tryggere Oslo

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Innleder: Ove Kristofersen fra SaLTo-sekretariatetVelferdsetaten, Oslo kommune

Håper du kan komme. Vel møtt! Ta gjerne med en venn eller kollega.

På grunn av matbestilling så må vi ha påmelding innen 15. september. Påmelding kan skje på tlf, 92 66 57 56 eller på e-post til osloakershus@lo.no

Plakat til å henge opp på jobben her.