Fagforeningskamerater!

Årsmøtet i Oslo/Akershus Handel og Kontor er 17. mars. Valgkomiteen er i arbeid med å finne fram til forslag på kandidater til et fortsatt godt og handlekraftig styre for foreningen. Vi ønsker oss forlag fra deg på mulige styremedlemmer, varamedlemmer til styret eller som foreningens representant i LO i Oslo, Follo, Nedre og Øvre Romerike og Asker og Bærum. Samt til avdelingas representantskap og delegater til Landsmøtet i HK til høsten.

Forslag kan sende valgkomiteens leder, Arne Bernhardsen eller andre av valgkomiteens medlemmer 

med valglig hilsen

 

Arne Bernhardsen – arne.bernhardsen@gyldendal.no

Erik Eriksen – erik.eriksen@online.no

Heidi Nilsen – heidinils57@gmail.com

Nina Hovda Johannesen – nina.h.johannesen@aschehoug.no

Dalwinder Singh – dalwinder176@hotmail.com