Forside2019-02-11T08:43:37+01:00
Ti tips til deg som har fått jobb
Deltidsansatt med arbeidslyst?
Trøbbel på jobben?
Vil du se på eller delta?

Ung tillitsvalgtforum

Bli med ungdomsutvalget til HK i Oslo og Akershus på samling i Ung Tillitsvalgtforum (UTF) 17.januar 2019. Arrangementet er gratis, og åpent for alle medlemmer i HK under 30 år.

9. januar 2019|

Bli med på lyn-kurs for tillitsvalgte!

I 2018 har 57 medlemmer av fagforeningen deltatt på lynkurs for deg som er ny tillitsvalgt eller som ikke har vært på kurs på en stund. Det er også mulig å delta dersom du er medlem som vil være aktiv. Kurset varer i fem timer, inkludert matpause og du får refundert dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter. Etter gjennomført lynkurs skal du ha fått innsikt i noen begreper, litt kjennskap til organisasjonen vår, tillitsvalgtes rolle og arbeidsoppgaver, vite litt om lover og avtaler. Ikke minst treffer du andre medlemmer! Etter lynkurs kan du gå videre på trinnskoleringen vår.

Følg med på Handel

2. januar 2019|

Vil du bidra til at flere lærer hva HK er? Bli med i verveuka!

I uke 6, fra 4. til 8. februar inviteres du til rekrutteringsuke. Vi frikjøper en del som har anledning og lyst til å oppsøke og rekruttere nye medlemmer, og bidra til at vi blir sterkere. Møtene ute skal bidra til langvarig organiseringsarbeid. Vi legger opp til å møte flere i hver virksomhet og vektlegger innmeldinger og informasjonsarbeid ovenfor tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å delta på kurs og andre av våre medlemstilbud.

2. januar 2019|

Privacy Policy Settings