51 medlemmer hadde møtt opp til årsmøtet vårt og stemte frem gode uttalelser og gjennomførte valg.

Det nye avdelingsstyret takker for tilliten og ser nå frem til å gjennomføre de vedtak som ble gjort. Det var gode debatter og høy aktivitet på årsmøtet vårt.

Vår fagforeningsleder, John Thomas Suhr, var dessverre forhindret fra å delta på årets årsmøte. Etter to år med korona-stenging og få muligheter for å avholde fysiske møter har han lengtet etter denne dagen da vi endelig alle skulle treffes igjen. Fagforeningslederen vår lå hjemme med korona – årsmøtet vedtok å sende han en «god bedring» bukett. I hans fravær ledet vår nestleder, Charlott Pedersen, årsmøte med bravur med god hjelp av de valgte dirigenter, Ingunn Gjerstad (leder LO i Oslo) og Daniel Walter (tillitsvalgt OBOS og styremedlem i avdelinga). 

Vår regionleder Fawsi Adem innledet i forkant av årsmøtet. Vi er nå på vei inn i et hovedoppgjør og forberedelser til tarifforhandlingene er i full gang. Virke-forhandlingene er først ut og starter opp allerede i begynnelsen av april. 

 

 

Avdelingsstyret etter årsmøtet: 

Leder John Thomas Suhr
Nestleder Charlott Elise Austbø Pedersen
Sekretær Charlotte Dyrkorn
Kasserer Mikael Kristoffersen
Styremedlem Fawsi Adem
Styremedlem Rozina Nazar
Styremedlem Aïcha Traoré
Styremedlem Trine Dahlstrøm
Styremedlem Oddbjørn Snekkerbakken

Varamedlem Magnhild Sofie Otnes
Varamedlem Dalwinder Singh
Varamedlem Daniel Walter
Varamedlem Ellen Merete Thollefsen
Varamedlem Henrik Drivenes
Varamedlem Morten Hermansen

 

Årsmøtebevilgninger – totalt kr. 41.000,- fordelte seg slik: 

Nei til EU 3000,-
Kvinner på Tvers 3000,-
Foreningen fotballbaner for … Raqqa 3000,-
«Somliga går med trasiga skor» 3000,-
Forsvar folkeretten 3000,-
Nettverket: «Nei til baseavtale med USA»  3000,-
Broen til fremtiden 3000,-
Støtte til Ukraina – Norsk Folkehjelp 10 000,-
Støtte til Ukraina – Røde Kors 10 000,-

Sak 7 bevilgninger

 

Årsmøteuttalelser:

Oslo–Akershus Handel og Kontor fordømmer Russlands militærinvasjon av Ukraina

Ingen amerikanske baser på norsk jord. Stortinget må avvise baseavtalen med USA