Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Oslo-Akershus HK.
 
Tid:     Lørdag 25. mars 2023, kl. 13:00. (Enkel servering fra kl 12:30)

Sted:    Tillitsvalgtsenteret, Youngstorget 2B, 0181 Oslo
(Folketeaterpassasjen, inngang bak fiskebutikken og opp i 3. etasje)

DAGSORDEN ÅRSMØTE:

1.     Valg av dirigent og referent(er)
2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden
3.     Beretning
4.     Regnskap
5.     Revidert budsjett
6.     Forslag som er innkommet til avdelingsstyret to uker før årsmøtet
7.     Bevilgninger
8.     Vedtektsendringer
9.     Valg

Påmelding gjøres HER.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Avdelingsstyret Oslo-Akershus HK