Vi viser til tidligere utsendelse og invitasjon til avdelingens årsmøte.

Årsmøtet er etter vedtektene åpent for alle medlemmer og vil i år strømmes digitalt. Du vil finne strømmingen her fra lørdag 28. mars klokken 13.00: www.handelogkontor.org

Vi må i år gjennomføre behandlingen av sakene digitalt, grunnet den pågående situasjonen med Covid-19.  Det blir altså ikke anledning til å møte opp fysisk.

Alle kan følge med på årsmøtet på internett, men de som vil delta i årsmøtebehandlingen med stemmegivning, be om ordet, fremme endringsforslag, etc bes om å melde seg på årsmøtet innen onsdag 25. mars kl 1200, ved å bruke følgende påmeldingsskjema: https://airtable.com/shreDlEPBUjM8boap

Du som ønsker å delta i behandlingen av sakene og har meldt deg på innen fristen, vil i forkant av årsmøtet få tilsendt instruksjoner for pålogging og bruk av systemet. Du må bruke egen PC med internett-tilgang under årsmøtet. (Nettbrett kan også brukes, men vi anbefaler PC). Ber du om ordet vil du bli oppringt på telefon når det er din tur på talerlisten.

Tid: Lørdag 28. mars 2019, kl. 13:00.
Sted: www.handelogkontor.org

For å delta i behandlingen: Påmelding innen onsdag 25. mars kl. 12.00

========

DAGSORDEN ÅRSMØTET:

  1. Valg av dirigent og referent(er)
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden + forretningsorden
  3. Årsberetning
  4. Regnskap + revisors beretning + fondsrapport
  5. Revidert budsjett
  6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret
  7. Bevilgninger
  8. Forslag til vedtektsendringer
  9. Valg
  10. Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer

Årsmøtedokumenter vil fortløpende legges ut på www.handelogkontor.org

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Avdelingsstyret Oslo/Akershus HK