Årsmøtedokumentene kan lastes ned her:

1. Valg av dirigent og referent(er)

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Beretning

4. Regnskap

5. Revidert budsjett

6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret

7. Bevilgninger

8. Forslag til vedtektsendringer

9. Valg

10. Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer