Ekstraordinært årsmøte i Oslo Akershus Handel og Kontor torsdag 25. mars kl 1900 – og medlemsmøte angående nedstengningen av våre arbeidsplasser i Oslo og Viken.

Åpent for alle medlemmer.

Tid: Torsdag 25. mars 2021, kl. 19:00.
Sted: Digitalt, Teams

DAGSORDEN EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:

1. Valg av dirigenter og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Utsettelsesforslag

Koronatiltakene krever at vi avholder ekstraordinært årsmøtet digitalt. For å kunne gjøre dette må vi ha påmelding i forkant av møtet, senest dagen før onsdag 24. mars: Meld deg på her.

Link til møteplattform sendes ut til påmeldte deltakere i forkant.

Utsendt informasjon om ekstraordinært årsmøte og ny info om medlemsmøte kan lastes ned her.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Avdelingsstyret Oslo/Akershus HK