Vi er glade for økte UB-satser på søndag (lørdag fra kl 18) og å bli kvitt 12-timersregelen, men vårt hovedkrav om full lønn fra arbeidsgiver under sykdom er ikke imøtekommet! Flere av representantene i forhandlingsdelegasjonen anbefaler i ettertid av meklingen at medlemmene stemmer nei til meklingsresultatet. 

Fra vårt avdelingsstyret satt Fawsi Adem (IKEA), Charlott Pedersen (Lampemagasinet), Mikael Kristoffersen (COOP) og John Thomas Suhr (Forbundsstyret) som alle nå oppfordrer til å stemme nei i uravstemningen.

Vårt hovedkrav til oppgjøret og denne meklingen er nettopp full lønn under sykdom. Våre medlemmer står i front under pandemien og risikerer økonomisk tap, og uforutsigbarhet hos NAV, hvis de blir syke. Slik kan vi ikke ha det!

Dersom flertallet av medlemmene nå stemmer ja i uravstemningen godtar vi et resultat som sier at det kun er i de bedriftene hvor ledelsen har forskuttering eller full lønn under sykdom at resten av de ansatte på den arbeidsplassen vil få forskuttering av sykepenger. Det vil si at det er den tillitsvalgte som må passe på. For oss handler fagorganisering om solidaritet mellom ansatte i sterke klubber og ansatte i mindre bedrifter – de som ikke selv har styrke til å forhandle fram slike goder. Dette er selve grunnideen bak kollektive tariffavtaler.

Paradokset er at de ansatte som i størst grad utsettes for smitterisiko også er de som mangler ordninger som sikrer mot tap av feriepenger og pensjonsopptjening under sykdom. Fortsatt full lønn under sykdom er en selvfølge for mange grupper ansatte. Vi mener det er en sak verdt å streike for at også skal gjelde for samfunnskritiske yrker som Handel og Kontor organiserer, med spesiell bakgrunn i spredningsrisikoen av Covid-19 som vi daglig utsetter oss selv og andre for når vi går på jobb.

Vi anbefaler derfor å stemme nei i uravstemningen!

Avdelingsstyret Oslo-Akershus Handel og Kontor

 

Protokollene fra løsningsforslaget hos Riksmekleren finner du her.

Christopher Beckham argumenterer for et ja i uravstemningen, artikkel i HK-nytt finner du her