Stem nei i Uravstemningen!

Vi er glade for økte UB-satser på søndag (lørdag fra kl 18) og å bli kvitt 12-timersregelen, men vårt hovedkrav om full lønn fra arbeidsgiver under sykdom er ikke imøtekommet! Flere av representantene i forhandlingsdelegasjonen anbefaler i ettertid av meklingen at medlemmene stemmer nei til meklingsresultatet.