Oslo/Akershus Handel og Kontor støtter de streikende bussjåførene i Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet.

En lønn å leve av og en arbeidstid å leve med er rimelige krav i en bransje som henger etter lønnsmessig og har ugunstige arbeidstider.

For 13 år siden ble arbeidsgiverene og arbeidstakerne i bussbransjen enig om at lønnsnivået i bransjen skulle nærme seg lønnsnivået i industrien, men i stedet for å komme nærmere industrilønna har bussjåførene sakket akterut. I tillegg fører arbedistidsordninger som delt skift til at sjåførene er opptatt på jobb opp mot 70 timer i uka, mens de bare får betalt for halvparten grunnet lange perioder med fri midt på dagen.

Stå på kamerater! Vi står sammen med dere.