Bransjeprogrammet: til ansatte i fag- og detaljhandel

Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse både innen digital markedsføring og netthandel. Handel