Støtte til Norsk Folkehjelp

Avdelingsstyret vedtok 27. mai støtte på kr. 10.000,- til Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza etter de massive bombeangrepene.