Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Oslo-Akershus HK.

Tid: Lørdag 16. mars 2024, kl. 13:00. (Enkel servering fra kl 12:30)

Sted: Tillitsvalgtsenteret, Youngstorget 2B, 0181 Oslo
(Folketeaterpassasjen, inngang bak fiskebutikken og opp i 3. etasje)

DAGSORDEN ÅRSMØTE:

1. Valg av dirigent og referent(er)
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Beretning
4. Regnskap, Sluttprotokoll Kontrollkomiteen og Revisors beretning
5. Revidert budsjett
6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret to uker før årsmøtet
7. Bevilgninger 2024
8. Vedtektsendringer
9. Valg: Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til ny valgkomite

 

Forslag som kreves behandlet sendes post@handelogkontor.org innen lørdag 2. mars.

Årsmøtepapirene vil bli lagt inn her så snart de er klare.

Påmelding (mtp matbestilling) gjøres her

 

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Avdelingsstyret Oslo-Akershus HK