Hjelp, jeg har fått jobb

Ti tips om dine rettigheter på jobben

Les mer her!

Deltidsansatt med arbeidslyst?

Vi jobber for at du skal få heltid

Les mer her!

Trøbbel på jobben?

Du trenger oss, vi trenger deg

Les mer her!

Vil du se på eller delta?

Du har rett til innflytelse på jobben

Les mer her!

Velkommen 1. mai Youngstorget!

BEVAR SØNDAG SOM FELLES FRIDAG! Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsker alle HK-medlemmer med familie velkommen til felles frokost i HK region Øst sine lokaler fra klokken 10.00. Adressen er Youngstorget 2 B, 10. etg., inngang i Folketeaterpassasjen, bak Fiskeriet. Deretter samles vi bak avdelingens fane på Youngstorget klokken 11.30 for

Ikke bra nok NHO! Oslo/Akershus HK anbefaler å stemme nei.

Tariffoppgjøret 2018 med NHO er et samordnet oppgjør hvor LO legger sin samla tyngde inn for å få til reelle lønns- og pensjonsforbedringer for medlemmene. Avdelingsstyret i Oslo/Akershus Handel og Kontor anser ikke at forhandlingsresultatet gir uttellingen vi da forventer og oppfordrer derfor medlemmene å stemme nei. AFP-ordningen har gått fra å være en kompensasjon til ansatte i utsatte yrker som ikke klarer å jobbe frem til ordinær pensjonsalder, til å bli en tilleggspensjon for de som allerede har høye inntekter og tilrettelagt arbeid. Levealdersjusteringen viser seg å slå uforholdsmessig hard ut. Sluttvederlagsordningen som gir utbetaling til alle som ufrivillig må gå av etter fylte 50 år, er ødelagt av skattlegging, og at utbetalingene kommer til fratrekk på arbeidsledighetstrygd.

Årsmøtedokumenter

Årsmøtedokumentene kan lastes ned her:

Innkalling til fagforeningas årsmøte 2018

ÅRSMØTE 2018 ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER I OSLO/AKERSHUS HK TID:       Torsdag 22. mars kl. 17.30 (enkel servering fra kl. 17.00) STED:   Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgate 21, Oslo I forkant av årsmøtet vil det bli et kort foredrag av Arvid Ellingsen (spesialrådgiver i LO) som vil gi oss noen smakebiter fra arbeiderbevegelsens historie i Norge.