Forside2019-02-11T08:43:37+02:00
Ti tips til deg som har fått jobb
Deltidsansatt med arbeidslyst?
Trøbbel på jobben?
Vil du se på eller delta?

Bli med på lyn-kurs for tillitsvalgte!

I 2018 har 57 medlemmer av fagforeningen deltatt på lynkurs for deg som er ny tillitsvalgt eller som ikke har vært på kurs på en stund. Det er også mulig å delta dersom du er medlem som vil være aktiv. Kurset varer i fem timer, inkludert matpause og du får refundert dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter. Etter gjennomført lynkurs skal du ha fått innsikt i noen begreper, litt kjennskap til organisasjonen vår, tillitsvalgtes rolle og arbeidsoppgaver, vite litt om lover og avtaler. Ikke minst treffer du andre medlemmer! Etter lynkurs kan du gå videre på trinnskoleringen vår.

Følg med på Handel

2. januar 2019|

Vil du bidra til at flere lærer hva HK er? Bli med i verveuka!

I uke 6, fra 4. til 8. februar inviteres du til rekrutteringsuke. Vi frikjøper en del som har anledning og lyst til å oppsøke og rekruttere nye medlemmer, og bidra til at vi blir sterkere. Møtene ute skal bidra til langvarig organiseringsarbeid. Vi legger opp til å møte flere i hver virksomhet og vektlegger innmeldinger og informasjonsarbeid ovenfor tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å delta på kurs og andre av våre medlemstilbud.

2. januar 2019|

Bli med på Trondheimskonferansen 2019!

Vi er flere fra avdelingsstyret i fagforeninga som reiser på årets Trondheimskonferanse i regi LO i Trondheim nå siste helga i januar. Vi har også i 2019 satt av en pott på budsjettet på for å dekke deltagelse på forskjellige relevante arrangementer, etter søknad fra medlemmer også utenfor styret. Til Trondheimskonferansen dekker vi deltageravgiften.

13. desember 2018|

Privacy Policy Settings