Oslo/Akershus Handel og Kontor støtter de steikende medlemmene i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Kampen mot ufrivillig deltid og lave lønninger kjenner vi godt til, og vi står helhjertet bak dere når dere nå kjemper mot dette.

At lærlinger skal ha gode og forutsigbare arbeidsvilkår er ikke bare rett og rimelig, det er også et krav som bidrar til å styrke fremtiden til bransjen.

 

Stå på kamerater! Vi står sammen med dere!