Støtteerklæring til vekterne i streik!

Oslo/Akershus Handel og Kontor støtter de steikende medlemmene i Norsk Arbeidsmandsforbund.